1.

1.1 ) : ""(
.

. ,
.

1.2 /
) ""(
, \
\ , \ ,
\ \ .
-
.

2.

2.1 ,
18 )
(

: .., ,
", ",
". ,


.

3.

3.1 ,

.

3.2
) '(
. ,
.

3.3
.

3.4

3.5 , , ,
,

.

/ /
.

3.6
.

4.

4.1
: .\., \
\ , , ,
.

4.2 .
,

.

4.3
.


5.

5.1
.

5.2 14 ,

.
,
"
.

5.3
) (. %5
100 " ) (.
,
.
.

5.4 .

5.5 \
\ ,
\
.
\


.

5.6 .

5.7
. /
.

6.

6.1
\
\ ,
.

7.

7.1 ,
..

8.

8.1
,
.

8.2
.

8.3 , ,
, ,

,
.

8.4 , \
\
\
\
\
\ \ \
\
\ \
\ \

.

9
.

\ ) : ""(
,
\ \ , \ ,
\ \ .
- .
   
  תקנון   ::    אנטרפרייס מסחר אלקטרוני © 2001-2019 כל הזכויות שמורות